Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia Hoa Kỳ (The US National Center for Atmospheric Research  – NCAR) là một trung tâm nghiên cứu và phát triển của Hoa Kỳ do cấp liên bang, được quản lý bởi Tập đoàn phi lợi nhuận thuộc Đại học nghiên cứu khí quyển và được đồng tài trợ bởi Quỹ khoa học quốc gia. NCAR có nhiều cơ sở, bao gồm trụ sở Phòng thí nghiệm ở Boulder, Colorado. Các nghiên cứu bao gồm khí tượng học, khoa học khí hậu, hóa học khí quyển, tương tác mặt trời-mặt đất, tác động môi trường và xã hội.