Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) là một cơ quan độc lập của chính phủ liên bang Hoa Kỳ về bảo vệ môi trường. EPA  thành lập ngày 9 tháng 7 năm 1970 dưới thời Tổng thống Richard Nixon và bắt đầu hoạt động vào ngày 2 tháng 12 năm 1970. Lệnh thành lập EPA đã được phê chuẩn bởi các phiên điều trần của Ủy ban tại Hạ viện và Thượng viện. Cơ quan này được lãnh đạo bởi Quản trị viên của nó, người được Tổng thống bổ nhiệm và được Quốc hội phê chuẩn.

EPA có trụ sở chính tại Washington, D.C., văn phòng khu vực cho mỗi khu vực của mười cơ quan và 27 phòng thí nghiệm. Cơ quan này tiến hành đánh giá, nghiên cứu và giáo dục môi trường, có trách nhiệm duy trì và thực thi các tiêu chuẩn quốc gia theo nhiều luật về môi trường, tham khảo ý kiến ​​với chính quyền tiểu bang, bộ lạc và địa phương. EPA còn ủy thác một số trách nhiệm cho phép, giám sát và thực thi cho các tiểu bang Hoa Kỳ và các bộ lạc được liên bang công nhận. Quyền hạn thực thi của EPA bao gồm tiền phạt, lệnh trừng phạt và các biện pháp khác. Cơ quan này cũng làm việc với các ngành công nghiệp và tất cả các cấp chính quyền trong nhiều chương trình phòng ngừa ô nhiễm tự nguyện và các nỗ lực bảo tồn năng lượng.