(AMS – The American Meteorological Society) Hiệp hội Khí tượng Hoa Kỳ được thành lập năm 1919 bởi Charles Franklin Brooks thuộc Đài thiên văn Blue Hill ở Milton, Massachusetts. Tư cách thành viên ban đầu của nó chủ yếu đến từ Quân đoàn tín hiệu Hoa Kỳ và Cục thời tiết Hoa Kỳ và số lượng thành viên gần 600. Ấn phẩm ban đầu của nó, Bản tin của Hiệp hội Khí tượng Hoa Kỳ, có ý nghĩa như là một bổ sung cho Đánh giá thời tiết hàng tháng, tại thời gian, được công bố bởi Cục thời tiết Hoa Kỳ.

Hiệp hội Khí tượng Hoa Kỳ (AMS) là tổ chức khoa học và chuyên nghiệp hàng đầu quốc gia, thúc đẩy và phổ biến thông tin về khoa học khí quyển, đại dương và thủy văn. Hơn 13.000 thành viên của ASM bao gồm các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, sinh viên, người đam mê, phát thanh viên và các chuyên gia khác về thời tiết, nước và khí hậu.