PHẠM VI

– Địa lý: 3 tỉnh thành phố: Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương (hiển thị bản đồ)

– Lĩnh vực: Mô hình hóa ô nhiễm không khí

– Thời gian: số liệu quan trắc chất lượng không khí, số liệu khí tượng, số liệu phát thải (2010, 2017)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *