MỤC TIÊU

Xây dựng bộ công cụ tích hợp EnvimAP 2019 tính toán mô phỏng ô nhiễm không khí cho TP.HCM và phụ cận. Ứng dụng công cụ EnvimAP 2019 để dự báo ô nhiễm không khí và đánh giá tác động kinh tế – xã hội do ô nhiễm không khí gây ra tại Tp.HCM phục vụ cho công tác hoạch định chính sách.

 

Tải PDF tại đây

 

Trả lời