MỤC TIÊU

Xây dựng bộ công cụ tích hợp EnvimAP 2019 tính toán mô phỏng ô nhiễm không khí cho TP.HCM và phụ cận. Ứng dụng công cụ EnvimAP 2019 để dự báo ô nhiễm không khí và đánh giá tác động kinh tế – xã hội do ô nhiễm không khí gây ra tại Tp.HCM phục vụ cho công tác hoạch định chính sách.

Tải PDF tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *