Mô hình dự báo và nghiên cứu thời tiết (The Weather Research and Forecasting – WRF)  là một hệ thống dự báo thời tiết số quy mô vùng thế hệ tiếp theo được thiết kế cho cả ứng dụng nghiên cứu khí quyển và cho công tác dự báo thời tiết. WRF có hai lõi động, thứ nhất là hệ thống đồng bộ dữ liệu, thứ hai là một cấu ​​trúc phần mềm hỗ trợ tính toán song song và mở rộng hệ thống. Mô hình này phục vụ một loạt các ứng dụng khí tượng trên phạm vi từ hàng chục mét đến hàng ngàn km. Nỗ lực phát triển WRF bắt đầu từ cuối những năm 1990 và là sự hợp tác của Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia (NCAR), Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia, Cơ quan dự báo thời tiết không quân (AFWA), Phòng thí nghiệm nghiên cứu hải quân, Đại học Oklahoma và Cục hàng không liên bang (FAA).