EnvimAP: đường chúng ta đi

Hình: Nhóm EnvimAP họp chiều 22/7/2019.
Hình: Nhóm EnvimAP họp chiều 22/7/2019.

Chiều 22/7/2019, nhóm thực hiện phần mềm EnvimAP đã họp để thống nhất những công việc cần làm trong cuối tháng 7 này. Theo đó, bên cạnh module tính toán, module quản lý thông tin cần phải hoàn tất trong tháng này. Dự kiến, vào ngày 9/8/2019 nhóm sẽ đóng gói phiên bản alpha của phần mềm này.

Để cho ra đời một công nghệ, thời gian làm việc cật lực không thể đo bằng 1 – 2 năm, nhiều khi phải mất vài chục năm. Ra đời từ tháng 7/1995, phần mềm CAP, cùng các phiên bản nâng cấp của nó vào các năm 1998, 2002, 2005, 2006 và đặc biệt là 2010 đã tạo nên phần mềm EnvimAP có tiếng trong giới làm về môi trường. Tuy nhiên, tới 2015, nhóm tác giả thực hiện CAP đã tiến hành nâng cấp thành bản EnvimAP, CAP 2015, sự khác biệt giữa CAP và EnvimAP ở chỗ, phần mềm CAP chỉ tính cho 1 ống khói và hướng tới người mới sử dụng, EnvimAP có thể tính toán cho nhiều nguồn thải. Tuy nhiên, phải tới 2017, khi Envim được giao nhiệm vụ thực hiện đề tài cấp Bộ TNMT, EnvimAP mới đủ nguồn tài chính để đầu tư nâng cấp EnvimAP. Phiên bản mới này, sẽ tính được cho các loại nguồn thải: điểm, diện và nguồn đường; có lưu ý tới yếu tố địa hình phức tạp và đặc biệt nữa là lưu ý tới sự thay đổi yếu tố lớp biên khí quyển, ứng dụng WRF. Những thay đổi căn bản trên đòi hỏi nhóm các tác giả phải hoàn thiện hơn nữa về mặt công nghệ, các thuật toán được sử dụng phức tạp hơn rất nhiều. Điều thuận lợi cơ bản nhất là nhóm viết EnvimAP vẫn giữa được những thành viên chủ chốt, tập thể viết phần mềm mới rất đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Trong buổi làm việc chiều qua, nhóm đã được bổ sung bởi bạn Nguyễn Hoàng Phong, từ MO K12. Trong tuần tới, nhóm cần phải hoàn tất xây dựng giao diện và hoàn thiện các nghiệp vụ của phần mềm. Tuy là quan hệ thân thiết nhưng thầy Bùi Tá Long yêu cầu từng bạn phải xác định khối lượng công việc cần thực hiện và hạn chót phải kết thúc. Thầy cho biết, tới 9/8/2019, nhóm Envim sẽ báo cáo ngoài Hà Nội để xác nhận phần mềm EnvimAP đã hoàn tất phiên bản alpha để test. Hiện nay, nhóm EnvimAP đang có những thành viên rất chất lượng và đang đồng tâm hiệp lực để ra được công nghệ mang tên EnvimAP.

Trả lời