GSOTGROUP

Công ty Cổ phần Giải Pháp Thông minh xanh (GSOT) là công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh – xã hội.

Các sản phẩm tiêu biểu của GSOT như là: Hệ thống phần mềm quản lý số liệu quan trắc môi trường (tự động và định kỳ), Hệ thống quản lý rác thải (Quản lý hệ thống xe rác Real-time, tracking hoàn toàn tự động và liên tục), Hệ thống điều phối giao hàng, Hệ thống quản lý giáo dục, TMS (Transportation Management System), Hệ thống CMS (Container Management System), Hệ thống HRMS (Human Resource Management System), Các hệ thống quản lý bán hàng và Website Thương mại điện tử, ,…