Module quản lý bản đồ số: Quản lý các lớp thông tin bản đồ của các đối tượng hành chính địa phương, hiển thị kết quả chạy mô hình lên bản đồ. Trong phiên bản đầu tiên sẽ sử dụng Google Map hay Leaflet: là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi được sử dụng để xây dựng các ứng dụng bản đồ web.

 

Trả lời